Czym jest tomografia wiązki stożkowej?

CBCT jest szybszą i bezpieczniejszą odmianą konwencjonalnej TK stworzoną dla stomatologii. Zastosowanie promieniowania w postaci wiązki stożkowej umożliwiło obrazowanie twarzoczaszki w trakcie tylko jednego obrotu źródła promieniowania. Skutkuje to mniejszą dawką promieniowania w porównaniu z tomografią spiralną oraz znacznym skróceniem czasu badania.

Badanie CBCT jest bardziej ekonomiczne dla pacjenta. Dane uzyskane w trakcie jednego obrotu lampy w czasie krótszym niż minuta pozwalają uzyskać obrazy, które do tej pory wymagały wykonania wielu zdjęć radiologicznych. Jedno badanie CBCT zastępuje zdjęcia zębowe, panoramiczne, cefalometryczne, zgryzowe oraz stawu skroniowo ? żuchwowego. Obróbka danych pochodzących z CBCT dostarcza lekarzowi nawet więcej informacji niż te wszystkie zdjęcia razem.

Jak wygląda tomograf CBCT?

Większość tego typu tomografów to urządzenia pozwalające na wykonanie badania w pozycji siedzącej. Ramię urządzenia obraca się wokół Twojej głowy o 360 stopni wykonując serię projekcji. Detektory rejestrują obrazy z różnych stron dając w rezultacie trójwymiarowy obraz, który może być przetwarzany na nieskończoną ilość sposobów dając niesamowite możliwości diagnostyczne.

W jakim celu lekarz zleca takie badanie?

dane uzyskane za pomocą CBCT pozwalają

Obrazować wewnętrzną anatomię z dokładnością niemożliwą do uzyskania w innym badaniu radiologicznym
Precyzyjnie planować zabiegi i leczenie
Dokładnie ocenić potencjalne ryzyko
Precyzyjnie przeanalizować przebieg ważnych struktur takich jak nerwy, naczynia krwionośne, korzenia zębów, położenie zatok obocznych nosa i in., których umiejscowienie jest inne u każdego pacjenta.
W jakich dziedzinach CBCT znajduje zastosowanie?

Badanie to jest przydatne w niemal każdej dziedzinie stomatologii i nie tylko. Przede wszystkim jest to metoda umożliwiająca dokładne diagnozowanie. Staranne przeprowadzenia procesu diagnostycznego daje znacznie większą szansę powodzenia wdrożonego leczenia. CBCT jest przydatne między innymi w :

*chirurgii twarzowo-czaszkowej i stomatologicznej

*ortodoncji

*endodoncji

*periodontologii

*implantologii

*diagnozowaniu stawu skroniowo-żuchwowego

*laryngologii

Czego CBCT A NIE konwencjonalna TK

Dawka promieniowania jest ok 10 razy mniejsza niż w przypadku konwencjonalnej TK
Znacznie krótszy czas badania. Skan CBCT trwa od 10 do 40 sekund a w TK kilka minut
Całkowicie bezbolesne

Zalety:

jedyne badanie obrazowe ukazujące zarówno tkanki miękkie jak i struktury kostne
badanie jest nieinwazyjne i wielu przypadkach umożliwia uniknąć operacji zwiadowczych
dokładne obrazowanie sąsiednich struktur umożliwia ocenę zaawansowania procesów patologicznych takich jak nowotwory, rozrosty nienowotworowe, procesy zapalne i in.
uzyskane dane niejednokrotnie umożliwiają postawienie trafnej diagnozy i wdrożenie leczenia w stadium zaawansowania choroby niewykrywalnym w innym badaniu obrazowym.
Badania radiologiczne muszą być poprzedzone badaniem klinicznym pacjenta i wykonywane są zgodnie z potrzebami diagnostycznymi.