Zaproszenie do współpracy

Zapraszamy do współpracy wszystkich lekarzy stomatologów, dla których ważna jest dokładna diagnostyka radiologiczna. Wykonujemy wszystkie konieczne badania pojedynczych zębów, przeglądowe projekcje panoramiczne, oraz obrazy na płytce zgryzowej. Zdjęcia pantomograficzne, projekcje stawów skroniowo-żuchwowych,oraz zatok szczękowych wykonywane są w wersji cyfrowej.Pacjent otrzymuje oryginał badania wraz z oprogramowaniem do odczytu na płycie CD. Dodajemy również wydruk laserowy na folii, który ułatwia lekarzom szybką diagnostykę. Zdjęcia pojedynczych zębów wykonywane są tradycyjnie na wysokoczułej małoobrazkowej kliszy .Pomimo szeroko rozwiniętej radiowizjografii, ta forma diagnostyki jest nadal aktualna i jakość obrazu na kliszy ma nadal wielu odbiorców.

Pacjenci w naszej pracowni przyjmowani są na bieżąco codziennie od 10 do 19. Nie wymagamy wcześniejszej rejestracji pacjentów.

Chętnie służymy pomocą przy problemach w diagnostyce oraz przy obsłudze oprogramowania do zdjęć panoramicznych. Płytę ze zdjęciami i wynikami badania można odczytać na każdym rodzaju komputera.

Druk skierowania gotowy do wydrukowania można pobrać w formie załącznika lub wydrukować wprost ze strony za pomocą wydruków Google. Prześlemy również państwu drogą listową bloczek skierowań po uprzednim zamówieniu.

Lekarzom, którzy już nam zaufali dziękujemy za współpracę i zapraszamy gabinety z całego Wrocławia. Bezpośrednie położenie przy nowej obwodnicy autostradowej i drodze na lotnisko na pewno ułatwi dojazd i bezpłatne parkowanie przed budynkiem Hali Strzegomskiej.

  • Druk skierowania na badanie

    Pobierz druk skierowania – przekierowanie na stronę z drukiem