Tomograf 3D CS 9000

W gabinecie posiadamy najbardziej zaawansowany technologicznie tomograf na rynku CS 9000 3D. Wykonujemy za jego pomocą badania o najwyższej rozdzielczości (grubość przekroju 76,5 mikrona)‏ . Gwarantuje to nieosiągalną dotychczas szczegółowość badania tomograficznego pacjenta oraz zawężenie do wymaganego pola operacyjnego (FOV) 50 mm x 38 mm (średnica x wysokość)‏. Praca generatora X w systemie pulsacyjnym modułu 3D – pozwala na znaczną redukcję dawki promieniowania, którą otrzymuje pacjent. Obraz o tak dużej rozdzielczości pozwala na dokładne pomiary kształtu wyrostka zębodołowego oraz lokalizację kanału żuchwy. Parametry te ułatwiają pracę endodontom i implantologom. W przypadku konieczności obrazowania całej żuchwy lub szczęki wykonujemy większą ilość skanów o bardzo dużej rozdzielczości, które łączą się w jeden obraz.

Do wykonania badania tomograficznego i zdjęcia panoramicznego konieczne jest skierowanie od lekarza.

Punktowy aparat RTG KODAK 2100

Zdjęcia RTG

  • punktowe, obejmujące 2-3 zęby,
  • zgryzowo-skrzydłowe
  • zgryzowo-osiowe
  • wewnątrzustne przylegające izometrycznie

Punktowy aparat RTG KODAK 2100 zapewnia najwyższą jakość wykonywanych zdjęć, precyzję diagnostyczną a przede wszystkim bezpieczeństwo pacjentów. Lepsza ochrona pacjenta – dzięki zastosowanej technologii wysokiej częstotliwoœci, promieniowanie zostało zredukowane o 30%. Wykorzystując optymalnie promienie X, technologia ta pozwala znacząco obniżyć poziom promieniowania, oddziaływującego negatywnie na pacjenta

Zdjęcie przekazywane jest na standardowej kliszy RTG.